AMFA BANK

Amfa Bank är banken som inte sätter kunden i skuld. Vår huvudtjänst är factoring av typen fakturaköp. Det är tjänsten som hjälper företaget att omvandla kundfordringar till likvida medel. På köpet försvinner kredit- och valutarisk, administrationen blir mindre och nyckeltalen bättre. Varför sätta företaget i skuld när pengarna redan finns där?

Amfa Bank introducerade fakturaköp till Sverige 1993. Det är över 20 år sedan och idag är vi Sveriges enda bank med fakturaköp som kärnverksamhet.

För dina kunder betyder det här att de får fakturor från en bank. Bank förknippas med säkerhet och stabilitet. Det är något som alla känner igen över hela världen. Amfa Bank står för trygghet.

Hemsida     Intresseanmälan

amfabank_logo

amfabank_kundservice