Villaägarna

Villaägarnas Riksförbund

ic_villaagarna

 

Om Villaägarna

Villaägarna skapar nytta för medlemmarna och arbetar för bättre villkor för alla Sveriges småhusägare. Förbundets vision är att alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar. Villaägarna har ca 313 000 medlemshushåll. Genom att samla landets villa- och fritidshusägare i en stark och partipolitiskt obunden 
organisation ska medlemmarnas intressen tillvaratas. Medlemsarbetet bedrivs lokalt, regionalt och nationellt och präglas av kvalificerad kompetens inom förbundets verksamhetsområden som är intressepolitik, 
rådgivning och medlemsförmåner.

Vårt övergripande mål är lägre kostnader för villa- och fritidshusboendet, en god boendemiljö och att en ökad andel av befolkningen ska kunna välja att bo i eget hus. Tillsammans ger det långsiktig trygghet för landets småhusägare.


Lokalt och regionalt

Villaägarna är utöver huvudkontoret i Stockholm, uppdelat i sju regioner. Varje geografisk region har eget kontor och egen personal. Det finns även 250 lokalföreningar som tillvaratar medlemmarnas intressen på lokal och kommunal nivå. Medlemmarna erbjuds, vid sidan av de rikstäckande förmånerna, också regionala och lokala förmåner.

E-post: info@villaagarna.se
Mer information: www.villaagarna.se

ic_villaagarna